Khơi thông thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu chạy tuyến Việt Nam – Campuchia

Cục Hàng hải kiến nghị Bộ GTVT tạo điều kiện cho phương tiện thủy nội địa tuyến Việt Nam – Campuchia được làm thủ tục một lần…
Cục Hàng hải kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến bằng tới các cơ quan liên quan để khơi thông thủ tục cho các tàu thủy nội địa tuyến Việt Nam – Campuchia – Ảnh minh họa

Cục Hàng hải VN vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT giải quyết thủ tục tàu thuyền xuất nhập cảnh tuyến Việt Nam – Campuchia.

Văn bản số 587 do Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu ký cho biết, những năm gần đây, nhất là từ khi Campuchia trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO, hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam – Campuchia ngày càng tăng.

Theo Cục hàng hải, hiện các DN vận tải bằng phương tiện thủy nội địa từ các cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải, TP. Hồ Chí Minh đi cảng Phnom Penh (Campuchia) qua cửa khẩu Vĩnh Xương – An Giang, Thường Phước – Đồng Tháp hàng năm làm thủ tục xuất, nhập cảnh khoảng 1.000 lượt phương tiện chở các loại hàng hóa, trong đó vận chuyển hàng container với tần suất khoảng 6 chuyến/tuần.

Căn cứ vào Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam – Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy và Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải VN, các cảng vụ hàng hải đã căn cứ xác nhận hoàn thành thủ tục trên bản khai chung tàu rời cảng của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực (biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế,..) giải quyết thủ tục cho phương tiện xuất cảnh và cấp giấy phép rời cảng đến cảng đích là cảng phía Campuchia.

Mặc dù vậy, theo Cục Hàng hải thời điểm hiện tại, dù các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã xây dựng quy trình thủ tục cho phương tiện làm thủ tục để xuất cảnh đi Campuchia tại các cơ quan: Biên phòng cửa khẩu cảng TP. Hồ Chí Minh, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế nhưng không thực hiện thủ tục xuất cảnh cho phương tiện thủy nội địa đi Campuchia và không xác nhận trên bản khai chung như trước đây. Các đơn vị này chỉ xác nhận đến Thường Phước, Đồng Tháp nên trên giấy phép rời cảng từ TP. Hồ Chí Minh không ghi “cảng đích là Phnom Penh” như trước đây.

Cảng vụ TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ cấp giấy phép rời cảng từ TP. Hồ Chí Minh ghi “cảng đích là Thường Phước, Đồng Tháp” nên DN phải làm thêm một lần nữa với giấy phép rời cảng tại biên giới Thường Phước để ghi “cảng đích là PhnomPenh” trong cùng chuyến hành trình”, văn bản nêu rõ.

Trước thực trạng trên, Cục Hàng hải VN kiến nghị Bộ GTVT giao cho Cục Hàng hải có ý kiến bằng văn bản tới các cơ quan: Cục Cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Y tế và các đơn vị liên quan khác để thống nhất thủ tục xuất cảnh cho phương tiện thủy nội địa một lần theo đúng quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy.